Czwartek, 25 kwietnia 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 56 dni.

Specjaliści i zajęcia specjalistyczne

Imię i nazwisko

specjalność

Rodzaj zajęć specjalistycznych

Aldona Zarzycka- Nowaczek terapia pedagogiczna zajęcia reedukacji
Artur Chmieliński resocjalizacja

oligofrenopedagogika

zajęcia socjoterapeutyczne

zajęcia rewalidacyjne

Katarzyna Błaziak  wczesne wspomaganie zajęcia rewalidacyjne
Dawid Paliński oligofrenopedagogika zajęcia rewalidacyjne