Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 3 dni.

PZU Edukacja – Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży.

Kiedy ochrona działa?

  • w szkole, przedszkolu i innych placówkach
  • w drodze do/z przedszkola lub szkoły
  • w czasie zajęć pozalekcyjnych (także wszystkich sportowych) – w szkole i poza nią
  • w domu, u znajomych, na placu zabaw, na dyskotece, na wakacjach
  • podczas uprawiania sportów (także wysokiego ryzyka) – wyczynowo lub rekreacyjnie
  • w czasie praktyk szkolnych

Dlaczego warto

  • Ubezpieczenie działa na całym świecie przez całą dobę, także podczas uprawiania sportu.
  • Pokryjemy koszty leczenia lub rehabilitacji.
  • Zapewniamy szeroką pomoc po wypadku.
  • Udzielimy wsparcia finansowego w czasie pobytu w szpitalu.

 

Wicej informacji:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA (pdf)

PZU Klauzula informacyjna (pdf)

 

 

 

Ze względu na czynniki atmosferyczne, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, zarządza skrócenie lekcji dydaktycznych.
Lekcje będą odbywały się po 30 min. Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 11.06.2019r. do odwołania.