Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 3 dni.

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Data Wydarzenie
22.08.2018  g.12:00 Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego
03.09.2018  g.11:00 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
05.09.2018  g.15:00 Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
12.09.2018  g.15:00
g.17:00
g. 15.00 – Rada pedagogiczna.

g. 17.00 – Spotkanie wychowawców z Rodzicami/ Spotkanie z Rodzicami

01.11.2018 Wszystkich Świętych – dzień wolny
02.11.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
listopad Rada Pedagogiczna – szkoleniowa
19.12.2018 g.16:00
g.17:30
g. 16.00 Rada pedagogiczna – wstępna klasyfikacja /ostateczne wystawienie
proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów do 17.12.2018,
w tym zagrożeńg.17.30 Zebranie z Rodzicami i dzień otwarty /informacja
o proponowanych ocenach za pierwsze półrocze/ – obecni wszyscy nauczyciele
23-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
23.01.2019  g.16:00
g.17:30
g.16.00 Rada pedagogiczna – klasyfikacja semestralna  /ostateczne
wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów do 21.01g.17.30 Zebranie z Rodzicami – informacja o wynikach klasyfikacji  semestralnej.
28.01.2019 Koniec pierwszego semestru
28.01.2019 –  10.02.2019 Ferie zimowe
10.02.2019 Początek nowego semestru
10,11,12.04.2019r. Egzamin gimnazjalny /dni wolne od zajęć dydaktycznych/
15,16,17.04.2019r/ Egzamin ósmoklasisty /dni wolne od zajęć dydaktycznych/
18.04.-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2019 Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych
02.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2019 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych
08.05.2019
g.15:00
g.17:30
15.00 Rada pedagogiczna – wstępna klasyfikacja końcoworoczna /do 06.05 wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów/

17.30 Spotkanie Wychowawców z Rodzicami i dzień otwarty /informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych/ – obecni wszyscy nauczyciele.

12.06.2019r. g.16:00 Rada pedagogiczna /klasyfikacja końcowa/ – do 10.06 ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
   
19.06.2019 Zakończenie roku szkolnego
20.06.2019 –  31.08.2019 Ferie letnie

Ze względu na czynniki atmosferyczne, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, zarządza skrócenie lekcji dydaktycznych.
Lekcje będą odbywały się po 30 min. Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 11.06.2019r. do odwołania.