Lp. Nauczyciel Nauczany przedmiot
1. Artur Chmieliński – link dyrektor szkoły

 

język polski, WOS, historia

psycholog, oligofrenopedagog, pedagog specjalny – resocjalizacja, terapia SI

2. Aldona Zarzycka – Nowaczek wicedyrektor szkoły

 

edukacja wczesnoszkolna, pedagog – terapeuta

3. Lucyna Tomczyk geografia, biologia, przyroda
4. Anna Olesik język polski
5. Longina Kaczorowska – Kaczmarek fizyka
6. Michał Potraski wychowanie fizyczne

 

terapia SI

7. Iwona Sobolewska język polski
8. Patrycja Ziomecka plastyka
9. Marta Szymaniak historia, edb
10. Marianna Leszek chemia, biologia
11. Joanna Szczuka technika, plastyka,

 

pedagog – terapeuta, oligofrenopedagog, terapia ręki

12. Teresa Pytkowska religia
13. Agnieszka Sztabik-Baran muzyka
14. Michał Milczarek matematyka
15. Magdalena Smętkowska język niemiecki, język angielski
16. Jarosław Świder psychopedagog, TUS, terapia ręki

 

edukacja wczesnoszkolna

17. Izabela Jasińska edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
18. Magdalena Forenda psycholog
19. Anna Rozwadowska oligofrenopedagog
20 Joanna Grzegrzółka logopeda
21 Joanna Łodzińska-Czoch konsultacje:

 

psycholog, pedagog specjalny

licencjonowany terapeuta biofeedback, Tomatis,

specjalista WWR

22.  Beata Kopko pedagog, terapeuta – konsultacje
 
Wychowawstwa w roku szkolnym 2022/2023
           
klasanauczyciel
Klasa 1aIzabela Jasińska
Klasa 1bJarosław Świder
Klasa 3Aldona Zarzycka-Nowaczek
Klasa 4Anna Olesik
Klasa 5Magdalena Forenda
Klasa 6Michał Potraski
Klasa 7Michał Milczarek
Klasa 8aMagdalena Smętkowska
Klasa 8bArtur Chmieliński