Pewnie zastanawiasz się, czemu wybrać tę szkołę a nie inną? Co nas wyróżnia od innych? Kim jesteśmy i jak uczymy? Wszystko co powinieneś o nas wiedzieć znajdziesz właśnie w tym miejscu.

Inicjatorem powołania szkoły byli rodzice peł­ni wiary w to, że szkoła może być miej­scem, do którego dzieci idą z uśmiechem na twarzy.

27 lipca 1993r. decyzją ówczesnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie wpisano Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 85 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Kolejno, od 1 września 1999 roku uruchomione zostało Niepubliczne Gimnazjum.

Dziś obie szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół AZYL i posiadają uprawnienia szkoły publicznej na czas nieograniczony, w oparciu o wpis do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych gminy-miasta Piastów.

Miejsce, które łączy w sobie wizję wielu światów – jest zarazem tolerancyjna i wymagająca, inspirująca i jednocześnie kształtująca osobowość, dająca demokratyczną swobodę i ucząca odpowiedzialności. Idea ta przyświeca nam nadal, tworzymy ją dzień po dniu.
Kiedy uczeń kończy naukę w naszej szkole, jesteśmy spokojnie, ze jest ono pełne wiary we własne siły oraz możliwości oraz świadome tego, że jest autorem własnego, niepowtarzalnego życia.

Zobowiązani jesteśmy do:

· Realizowania materiału nauczania uwzględniającego podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących zatwierdzane przez Ministra Edukacji Narodowej.

·  Stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i kwalifikacyjnych zgodnie z aktualnymi zarządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

·  Zatrudniania nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami

·  Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (w taki sam sposób, jak w szkołach publicznych).

W czerwca 2013r. obchodziliśmy 20-lecie działania Szkoły.

20 lat, licząc miarą ludzkiego życia, to najpiękniejszy okres życia. Ma się wówczas poczucie, że świat należy do Nas. Szkoła jest takim właśnie miejscem, w którym młodość trwa wiecznie.
Jest ona młoda – młodością swych uczniów, zapałem pracowników i zaangażowaniem rodziców.

Zapewne znane na są słowa piosenki Alicji Majewskiej:

„To nie sztuka wybudować nowy dom.
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.”

I podobnie jest ze Szkołą; mury, dzwonek to jeszcze nie szkoła a zaledwie początek przygody, którą rozpoczynają Nauczyciele wraz z Uczniami. Szkoła to tez miejsce gdzie nawiązujemy znajomości i przyjaźnie pozostające często na całe życie.

Wreszcie Szkoła to: także zespół nauczycieli, kochających swój zawód; społeczność lokalna, która powierza swoje dzieci tym nauczycielom oraz lokalne władze, od których decyzji, troski, zainteresowania jest uzależnione prawidłowe jej funkcjonowanie.

Gdy powstawała Szkoła, z inicjatywy Rodziców, byli oni pełni wiary w to, że szkoła może być miejscem, do którego dzieci idą z śmiechem na twarzy.

Miejscem, które łączy w sobie wizję wielu światów – jest zarazem tolerancyjna i wymagająca, inspirująca i jednocześnie kształtująca osobowość, dająca demokratyczną swobodę i ucząca odpowiedzialności.
Idea ta przyświeca nam nadal, zarówno Rodzicom jak i Nauczycielom każdego dnia.