Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 3 dni.

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole został wdrożony dziennik elektroniczny Librus. Od 20 grudnia 2018 dziennik będzie dostępny również dla rodziców i uczniów, zarówno z komputera jak i z urządzeń mobilnych takich jak tablet i telefon

Aby zalogować się do e-dziennika rodzic i uczeń powinni otrzymać od wychowawcy klasy login oraz hasło.

Link do e-dziennika: www.portal.librus.pl

 

Ze względu na czynniki atmosferyczne, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, zarządza skrócenie lekcji dydaktycznych.
Lekcje będą odbywały się po 30 min. Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 11.06.2019r. do odwołania.