Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 3 dni.

Nasi nauczyciele starają się pełnić funkcję przewodników, a swoją postawą i działaniem skłaniać młodzież do podejmowania świadomego wysiłku rozwijania swojej wiedzy i osobowości.

Wychowawcy

  • klasa I szk.podst. – Karolina Pastuszka – Gawle
  • klasa II szk.podst. – Aldona Zarzycka – Nowaczek
  • klasa III szk.podst. – Grażyna Dałek
  • klasa IV szk.podst. – Joanna Klin
  • klasa V szk.podst. – Katarzyna Kłobus
  • klasa VI szk.podst. – Beata Listowska
  • klasa VII szk. podst. – Michał Potraski
  • klasa VIII szk. podst. – Igor Czerwiński
  • klasa III gim. – Dominik Lubecki

 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot nauczany
1.  Chmieliński Artur (link)Dyrektor Szkoły język polski, historia, WOS,

pedagog specjalny (resocjalizacja, oligofrenopedagogika)

2. Zarzycka- Nowaczek Aldona –Wicedyrektor Szkoły wicedyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, reedukator
3. Dudek Anna język angielski
4. Sobolewska Iwona  język polski, wiedza o kulturze
5. Listowska Beata język niemiecki
6. Gala Alicja  muzyka
7. Kaczmarek – Kaczorowska Longina fizyka
8. Luboń Katarzyna przyroda, geografia
9. Czerwiński Igor język polski, plastyka
10. Szczuka Joanna plastyka, technika, zajęcia artystyczne
11. Konicz Krystyna religia
12. Potraski Michał wychowanie fizyczne
13. Leszek Marianna biologia, chemia
14. Paliński Dawid informatyka
15. Błaziak Katarzyna  edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
16. Skroban Aleksandra psycholog
17. Lubecki Dominik pedagog
18. Dałek Grażyna edukacja wczesnoszkolna
19. Lasecki Marcin matematyka
20. Kłobus Katarzyna logopeda
21. Klin Joanna język angielski
22. Pastuszka – Gawle Karolina edukacja wczesnoszkolna
23. Szymaniak Marta historia
24. Wrocławski Ryszard woźny
25. Czyż Kinga sekretarz szkoły

 

Ze względu na czynniki atmosferyczne, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, zarządza skrócenie lekcji dydaktycznych.
Lekcje będą odbywały się po 30 min. Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 11.06.2019r. do odwołania.