Sobota, 25 maja 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 26 dni.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych – rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych – rok szkolny 2019/2020

Pod adresem: warszawa.edu.com.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Link do rejestracji elektronicznej dla powiatu pruszkowskiego znajduje się tu: powiatpruszkowski.edu.com.pl Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować