Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 3 dni.

Pod adresem: warszawa.edu.com.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Link do rejestracji elektronicznej dla powiatu pruszkowskiego znajduje się tu: powiatpruszkowski.edu.com.pl

Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej na rok szkolny 2019/2020”.

Kandydaci ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa lub Powiat Pruszków samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych – rok szkolny 2019/2020

Ze względu na czynniki atmosferyczne, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, zarządza skrócenie lekcji dydaktycznych.
Lekcje będą odbywały się po 30 min. Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 11.06.2019r. do odwołania.