Poniedziałek, 17 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 3 dni.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

od 10 kwietnia (środa) do 23 kwietnia (wtorek):

10,11,12 kwietnia 2019r. – egzaminy gimnazjalne

15,16,17 kwietnia 2019r. – egzaminy ósmoklasisty 

18,19 oraz 22,23 – wiosenna przerwa świąteczna.

Do szkoły przychodzimy 24 kwietnia 2019r. tj. środa.

Ogłoszenie o dniach wolnych od zajęć

Ze względu na czynniki atmosferyczne, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w Piastowie, zarządza skrócenie lekcji dydaktycznych.
Lekcje będą odbywały się po 30 min. Zarządzenie Dyrektora Szkoły wchodzi z dniem 11.06.2019r. do odwołania.